اخبار

آیا دروازه شاه عبدالعظیم دوره صفوی کشف شده است

قدیر افروند روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عملیات کاوش ملک پلاک 24 بازار حضرتی تهران از اواخر ماه گذشته (28آذر ماه) آغاز و تا عصر روز گذشته(19 دی ماه)پایان یافت.
وی ادامه داد: در سه ترانشه(2*2 متر مربع) باستان شناسی تاکنون آثار و بقایای معماری مربوط به دوره های مختلف( از دوره قاجاری تا پیش از تاریخ) بدست آمد.
افروند افزود: در این کاوش ها همچنین یک سکه(احتمالا’) به صورت پاتینه ( از جنس مفرغ یا مس زنگ زده به رنگ سبز) و سه قطعه سفال پیش از تاریخ (چند هزار ساله ) کشف که برای قدمت گذاری دقیق تر به آزمایشگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی ارسال شده است.
مسئول مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران تصریح کرد: همچنین در این کاوش نیز قطعات ظرف سفالی کوچکی با تکنیک آبی سفید دارای تاریخ 1284 هجری (اواخر دوره قاجار) کشف شد که آخرین دوره ساخت این گونه سفال ها را در آن زمان مشخص می کند.
تکنیک لعاب آبی سفید سفال از اوایل دوره صفوی آغاز و تا اواخر دوره قاجار ادامه داشته است.
افروند افزود: شب روز گذشته عملیات باستان شناسی در این محل به اتمام رسید و امروز عملیات مستند نگاری از این کاوش انجام خواهد شد و نتیجه نهایی این کاوش 2تا سه ماه دیگر مشخص خواهد شد.
به گفته وی تهران در دوره صفوی چهار دروازه قزوین، شمیران، دولاب و شاه عبدالعظیم داشته که این برج – بارو و دروازه کشف شده در بازار حضرتی احتمالا همان موضع دروازه حضرت عبدالعظیم دوره صفوی باشد.
در چند روز اخیر برخی از رسانه ها از کشف دروازه عبدالعظیم حسنی مربوط به دوره صفوی در بازار حضرتی خبرداده بودند که این موضوع قطعی نبوده و احتمال کشف برج و بارو و دورازه صفوی در این محل وجود دارد.
بازار حضرتی از جمله بازارهای تاریخی مهم منطقه و بافت تاریخی تهران، در مجاورت چهار راه مولوی قرار دارد.
تهرام/7247//1348